Az iskola lemorzsolódási és évismétlési mutatóiTanév Beiratkozottak
(okt. 1-ig)

Év közben érkezett
(okt. 2-tól)

Év közben távozott

Évismétlő

2007/2008 755 71

13

29
2008/2009 660 33 5 44
2009/2010 573 20 8 36
2010/2011 556 20 15 56